.... Προιόντα-Έργα Κακόβουλη Παρακολούθηση

13 April 2024
Συσκευές Κακόβουλης Παρακολούθησης

kakobouliΟ Όμιλος διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας καθώς και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για τον έλεγχο και τον εντοπισμό ενσύρματων και ασύρματων συσκευών παθητικού και ενεργητικού τύπου οι οποίες έχουν τοποθετηθεί για την παρακολούθηση ή τη καταγραφή εικόνας ή ήχου χωρίς την έγκριση των αρμοδίων.

Εντοπισμός κακόβουλου προγράμματος αποστολής – λήψης τηλεφωνικών κλήσεων κινητών τηλεφώνων

Εντοπισμός συσκευών εκπομπής σήματος σε κλειστούς χώρους με σκοπό την παρακολούθηση αυτών

Συσκευές απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων

Συσκευές καταγραφής συνομιλιών από αναλογικές και ISDN τηλεφωνικές γραμμές

Συσκευές παρασίτων προς αποφυγή καταγραφής συνομιλιών

Συσκευές για τηλεφωνικά κέντρα για αποτροπή υποκλοπής τηλεφωνικής συνομιλίας