.... Προιόντα-Έργα Παρακολούθηση Χώρων

22 July 2024
Συστήματα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Χώρων
mastercontrolΗ επόπτευση χώρων με τη χρήση κλειστού (Closed Circuit TV-CCTV) ή δικτυακού κυκλώματος τηλεόρασης (IP Surveillance) επιτρέπει το εντοπισμό και την καταγραφή παράνομων ενεργειών και την αποτίμηση - αξιολόγηση του κινδύνου

Τα δεδομένα, ανάλογα με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής, μπορούν να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτούν ηλεκτρονικό υδατογράφημα (ψηφιακή υπογραφή) που εξασφαλίζει την αυθεντικότητά τους, τόσο όταν αναπαράγονται από τον καταγραφέα, όσο και όταν αποθηκευτούν σε φορητό μέσο και επιτρέπουν τη χρήση της πληροφορίας ως αποδεικτικό υλικό σε δικαστήρια

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση των κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας και καταγραφής γίνεται από το έμπειρο προσωπικό μας

Στο κέντρο ηλεκτρονικής φύλαξης του Ομίλου γίνεται με επιθυμία του πελάτη ο έλεγχος φυλασσόμενων χώρων όλο το 24ωρο

Έργα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Χώρων

1 Εγκατάσταση Κέντρου Ηλεκτρονικής Φύλαξης στο Νοσοκομείο Σωτηρία