.... Προιόντα-Έργα Pulsar 3

22 July 2024
Phase Equalization System

ups

 

 

Περιγραφή του συστήματος

Όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε ένα τριφασικό δίκτυο της Δ.Ε.Η. δεν τροφοδοτούνται από την ίδια φάση. Το Pulsar 3 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο τροφοδοτείται απευθείας από το τριφασικό δίκτυο της Δ.Ε.Η. και ύστερα από μία ηλεκτρονική επεξεργασία μας παρέχει στην έξοδό του μονοφασική τάση 220 Volt/40A. Το ηλεκτρονικό σύστημα Pulsar 3 λειτουργεί έστω και εάν η Δ.Ε.Η. μας παρέχει μόνο την μία από τις τρεις φάσεις και όχι απαραίτητα την ίδια κάθε φορά. Είναι βασισμένο στον ηλεκτρονικό τρόπο επιλογής των φάσεων με αρχή την διακοπτόμενη φάση και επιλέγοντας την επόμενη από την διαδοχή των φάσεων R,S,T, εντός χρόνου 0.5 – 0.8 second, ελέγχοντας κάθε φορά την τάση του ρεύματος και αποκαθιστώντας την τροφοδοσία των συσκευών. Είναι κατασκευασμένο μέσα σε στεγανό μεταλλικό κουτί ασφαλείας, εγκεκριμένων προδιαγραφών για το σκοπό αυτό με εξωτερικές διαστάσεις κιβωτίου 50Υ Χ 40Π Χ 20Β.

 

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα Pulsar 3 μας παρέχει:

1.Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος 220 Volt/40 Amp. από το υπάρχον τριφασικό δίκτυο της Δ.Ε.Η. για όλες τις συσκευές που κρίνονται απαραίτητες σε περίπτωση διακοπής των δύο από τις τρεις φάσεις της Δ.Ε.Η.

2.Εξασφάλιση της ομαλής μεταγωγής των φάσεων προς τα φορτία, ελέγχοντας την τάση κάθε φορά και αποκαθιστώντας την τροφοδοσία των συσκευών εντός χρόνου 0.5 – 0.8 second.

3.Πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ( ΣΑΠ ) σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποιήσεων ΕΛΟΤ 1197 και τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκού Πρότυπου IEC 1024 για όλες τις φάσεις και τον ουδέτερο με τις οποίες τροφοδοτούνται οι ευαίσθητες συσκευές.

4.Οπτική ένδειξη του φορτίου και διακοπή του ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης της φάσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.Είσοδος από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 220/380 Volt ασφαλιζόμενη με τρεις αυτόματους μικροδιακόπτες των 32Α θερμικής και μαγνητικής προστασίας.

2.Έξοδος 220 Volt/40A ασφαλιζόμενη με αυτόματο μικροδιακόπτη των 25Α θερμικής και μαγνητικής προστασίας.

3.Συχνότητα λειτουργίας 50/60 Hz.

4.Relay κατηγορίας AC1 Temp. £40ο C 50A.

5.Προτεραιότητα λειτουργίας φάσεων R ®S ®T.

6.Χρονική καθυστέρηση διαδοχής φάσεων R 0,45 sec ®S 0,60 sec ®T 0,75 sec.

7. Αντικεραυνική προστασία ↯

▶ Ονομαστική τάση λειτουργίας 230 / 400 V» Un (50/60 Hz)

▶ Τάση διάσπασης προστασίας 275 / 440 V» Uc (50/60 Hz)

▶ Μέγιστη ένταση ρεύματος φάσεων 40kA Imax (8/20)μς

▶ Ονομαστική ένταση ρεύματος φάσεων 15kA In (8/20)μς

▶ Μέγιστη ένταση ρεύματος ουδέτερου 65kA Imax (8/20)μς

▶ Ονομαστική ένταση ρεύματος ουδέτερου 20kA In (8/20)μς

Το ηλεκτρονικό σύστημα Pulsar 3 είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα του Ομίλου Communication Specialists. Έχει εγκατασταθεί σε πολλές Ελληνικές τράπεζες, σε δημόσιους οργανισμούς, σε επιχειρήσεις, σε εξοχικές κατοικίες εξασφαλίζοντας αδιάκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων