.... Προιόντα-Έργα Κατασκευή Έργων Υποδομής

22 July 2024
Εκτέλεση Κατασκευαστικών Έργων Υποδομής

Με στόχο να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στον χώρο της, δημιουργήθηκε η CS CONSTRUCTIONS, από μία δυναμική ομάδα μηχανολόγων-μηχανικών που είχαν αξιόλογη μέχρι τώρα πορεία και μεγάλο όγκο στο ενεργητικό τους σε επίπεδο μελετών και κατασκευών.

Έχοντας υπ' όψιν τα πολλά προβλήματα και τις δυσχέρειες που έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της εγχώριας κτηματαγοράς, δημιουργήσαμε ένα επιχειρηματικό σχήμα με ιδιαίτερη δυναμική σε επίπεδο τεχνογνωσίας και αισθητικής.

Η CS CONSTRUCTIONS προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της κατασκευής και στις νέες τεχνολογίες, βασισμένη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών της μελετά και κατασκευάζει έργα για τον εναλλακτικό τουρισμό, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων καθώς και ανακαινίσεις κτηριακών εγκαταστάσεων.

Σκοπός της εταιρίας είναι, η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Τεχνολογικό επίτευμα της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός των θωρακισμένων θυρών ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Στόχος της εταιρείας είναι η ικανοποίηση του πιο απαιτητικού πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ανθρώπου, τη λειτουργικότητα των χώρων, την καλή αισθητική σε συνδυασμό με τον οικονομικό παράγοντα. Η επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται με την καλή ποιότητα κατασκευής η οποία καθοδηγείται από το αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους ανθρώπους που εμπιστεύονται την CS CONSTRUCTIONS

Σχέδιο σύγχρονης κατοικίας        Σχεδιασμός Εισόδου Κ.Ε.Ε.Ε.     Πόρτες Ασφαλείας Τραπεζών 1     Πόρτες Ασφαλείας Τραπεζών 2