.... Προιόντα-Έργα Αντικεραυνική Προστασία

24 June 2024
Αντικεραυνική Προστασία
antikeraynikiΟι κεραυνοί είναι φυσικά φαινόμενα και δεν είναι όμοιοι μεταξύ τους. Ως φυσική πηγή ρεύματος δημιουργούν είτε ωμικά είτε επαγωγικά κρουστικές υπερτάσεις. Η πτώση ενός κεραυνού είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μέχρι και την ολοκληρωτική καταστροφή της, καθ' όσον από το μέγιστο ρεύμα αλλά και την μορφή του κεραυνού θα εξαρτηθεί και το μέγεθος της καταστροφής.

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια βασιζόμενη στις νέες τεχνολογίες έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει μεγάλο αριθμό συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα και πιστοποιημένα προϊόντα της μεγαλύτερης Ελληνικής βιομηχανίας κατασκευής εξαρτημάτων αντικεραυνικής προστασίας ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ.

Η εκπόνηση ιδιαίτερης μελέτης για κάθε εγκατάσταση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η εγκατάσταση από έμπειρους Έλληνες τεχνικούς, η γραπτή επιθεώρηση των συστημάτων που έχουμε εγκαταστήσει, αλλά και η επίβλεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα της αξιοπιστίας του αντικεραυνικού συστήματος, εξασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.

Έργα Εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας:

1 Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου Ιονισμού Pulsar 60
2 Εγκατάσταση Αντικεραυνικού πίνακα τριών Φάσεων και ουδέτερου στο Νοσοκομείο Σωτηρία
3 Eγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (ακίδα Franklin) σε Τηλεπικοινωνιακό Ιστό
4 Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας JOSLYN σε εξωτερικές συσκευές
5 Σύστημα κεντρικής γείωσης κατοικίας 60 μέτρων με χαλύβδινη ταινία