.... Ο Όμιλος

22 July 2024

     COMMUNICATION SPECIALISTS

               Όμιλος Επιχειρήσεων

mastercontrol

Αποστολή του Ομίλου

Ο όμιλος επιχειρήσεων COMMUNICATION SPECIALISTS είναι γνωστός για τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνίας, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων υποδομής

Η φιλοσοφία μας είναι η απόλυτη ποιότητα στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που να ξεπερνούν τα κανονικά και συνηθισμένα βιομηχανικά πρότυπα

Για περισσότερα από 20 χρόνια σχεδιάζει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά προϊόντα από τις σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρίες, εξασφαλίζοντας κάθε μέρα μια ολοκληρωμένη υπηρεσία

Δυνατά μας σημεία

Τα δυνατά μας σημεία είναι οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την εταιρία μας, η απόλυτη ποιότητα και συνέπεια χωρίς ενδοιασμούς, κάνοντάς μας να διαφέρουμε ουσιαστικά από τους άμεσους ανταγωνιστές μας

Επαγγελματικότητα

Ο Όμιλός μας διαθέτει ομάδες εξειδικευμένων σχεδιαστών, τοπογράφων, μηχανικών και τεχνικών με άριστη επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να βρίσκονται συνεχώς σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Χρησιμοποιούν μεθόδους για όλα τα διατιθέμενα προϊόντα που έχουν εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να εκδίδουμε πιστοποιητικά εγγύησης πέραν των καθοριζομένων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ποιότητα

Για μας αυτό δεν είναι απλώς ένα σύνθημα overused

Αναλαμβάνουμε σημαίνει εξαιρετική προσοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής, αν και πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος στην γραμμή παραγωγής και εγκατάστασης σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις κανονιστικές διατάξεις και κάθε μέλος του προσωπικού τηρεί απαρέγκλιτα

Αναλαμβάνουμε σημαίνει ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί για να ικανοποιήσουμε κάθε αίτημα των πελατών μας, τις ειδικές ανάγκες του, έτσι ώστε να είναι συνεχώς καλύτερη η προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών μας

Υπηρεσίες

Αμέσως μετά την παράδοση και δοκιμή του κάθε συστήματος, δημιουργείται ένας φάκελος εργασίας προκειμένου να διατηρηθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και η αρτιότητα της λειτουργίας της εγκατάστασης να είναι υπό συνεχή έλεγχο

Αυτό μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε πάντα πολύ γρήγορα, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο και να είμαστε αμέσως σε θέση να εξατομικεύσουμε κάθε πιθανή αναποτελεσματικότητα του συστήματος

All- inclusive υπηρεσίες

Έχουμε δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο τομέα ο οποίος μπορεί να χειριστεί άμεσα όλα τα συστήματα ασφαλείας του Ομίλου

Τιμή

Είναι πιθανόν οι τιμές μας να μην είναι οι χαμηλότερες στην αγορά

Ωστόσο, χάρη στη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων προϊόντων και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και ότι σας προσφέραμε την καλύτερη σχέση τιμής - ποιότητας στην αγορά

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα είναι ο τελικός στόχος και κύριος παράγων της ανταγωνιστικότητάς μας. Αποτελούν τη βάση της εμπορικής μας επιτυχίας σε σχέση με την Ελληνική και διεθνή αγορά.